תמונות

לא אותה קבוצה. הניקס ממשיכים לרוץ (gettyimages)