תמונות

דאבור רופניק. לא התרשם מהרכש החדש של האדומים