תמונות

חיימוב לא נכנע להתקפות של אשדוד (אילן אסייג)