תמונות

בחינות בגרות שנימצאו בזבל ביגור צילום: ליהי עמית