תמונות

השחקנים מתחממים בזמן הפסקת החשמל באצטדיון לויטה (קובי אליהו)