תמונות

ממים לקראת הבחירות צילום: Ivgeni Zarubinski