תמונות

ארבלואה רודף אחרי מסי. הייתה תקרית? (gettyimages)