תמונות

עדיין, יש פערים גדולים בין ריאל למכבי (gettyimages)