תמונות

פול אנקה מספר על הדואט עם עפרה חזה ז"ל ואריק סיני