תמונות

הסלמה בדרום צילום: אביאל כהן, איתי נבון, עופר אשטוקר