תמונות

קרן מימון, שלושה עמודי נירוסטה עגולים מייצרים קומפוזיציה מקורית צילום: עודד סמדר