תמונות

&"מלשינים החוצה&", על פי אוהדי הפועל ת&"א (משה חרמון)