תמונות

מיכל מטלון, תכנית קומת קרקע לפני ואחרי צילום: עודד סמדר