תמונות

אוהד בית"ר פורץ למגרש לאחר השער (משה חרמון)