תמונות

האופנוע של אבי כהן על הכביש. עוד תאונת אופנוע בעולם הספורט הישראלי