תמונות

ספ בלאטר ואבי לוזון בפגישתם הקודמת (אמיר לוי)