תמונות

מבנים בירושלים, תמול שלשום ספר, צילום איוון טיכיינקו צילום: איוון טיכיינקו