תמונות

עמנואל אמנגואה. ינסה לזכות בחוזה (קובי אליהו)