תמונות

חניכיו רדפו אחרי הצהובים לאורך כל המשחק. שמיר (אלן שיבר)