תמונות

כתובות הנאצה נגד מכבי חיפה בקרית אליעזר. מספר שעות בלבד לאחר הכנס