תמונות

תל אביבית, ינת אוכל פרחים גובה צילום: הגר דופלט