תמונות

הגנת ג'ת. לא הצליחה לעצור את השער בדקה ה-97