תמונות

הרגע לו חיכו בארגנטינה. מסי כובש (gettyimages)