תמונות

החמישייה 5.8, גלובוס גירוד, צילום animicausa צילום: animicausa