תמונות

עמוס מנסדורף ודודי סלע. יורד בדירוג (משה חרמון)