תמונות

כוכב ושעבאן מאוכזבים. הסיכויים נמוכים (עמית מצפה)