תמונות

נקראו לדגל. הנבחרת פותחת עוד קמפיין (איגוד הכדורסל)