תמונות

שחקני בוטאפוגו. חלק מהם יגיע לישראל? (GETTY)