תמונות

משחק על כל הקופה. בניון ורפאלוב (אלן שיבר)