תמונות

קירות פסים, נירלט פנטזיה, צילום דן לב צילום: דן לב