תמונות

גם הוא יהיה עד במשפט. עמוס לוזון (אלן שיבר)