תמונות

נורית ולק דגן מדפים צילום: מיכל קריגר מוטולה