תמונות

כספי, יוסטון וביניהם: הנשיא שמעון פרס (גיא איזנר)