תמונות

חאלד משעל ראש הלישכה המדינית של חמאס נואם צילום: חדשות 2