תמונות

גילי לוסטיג עם אפרים זינגר. &"אנחנו בטוחים שגם הזהב יגיע&" (מור שא