תמונות

פותח עוד עונה, בתקווה שהיא תהיה מוצלחת יותר. כספי (gettyimages)