תמונות

וילה בתל אביב, עיצוב סרג בן דוד, בריכה גובה צילום: הגר דופלט