תמונות

לוי, אמסלם ומשה בן דוד עם השחקנים ברקע. קדנציה חדשה קבוצה גדולה (ג