תמונות

האחרון שכבש בקריית אליעזר (צילום: יוסי שקל)