תמונות

גוטמן מול נמני. הניסיון האדום מול הרוגע הצהוב