תמונות

גם פדרר לא יכול עליה. וויליאמס (gettyimages)