תמונות

מחווה לחיים חפר, מה קשור צילום: נתן מנגסטו