תמונות

ציון צמח משגיח על הכדור. כובש השוויון (משה חרמון)