תמונות

פרס מקבל עוד חולצה מאלן יוסטון: &"יום גדול עבורי&" (גיא איזנר)