תמונות

סלים טועמה. אפילו לא הספיק להיכנס (רועי גלדסטון)