תמונות

עזר בעיקר בצד אחד של המגרש. לאב (gettyimages)