תמונות

אחי נצרת הישוותה למרות החיסרון המספרי (צילום: ארנון לוי)