תמונות

מי הצטיין במשימת הלחם וכדור השוקולד ומי כשל נחרצות? צילום: בייק אוף ישראל