תמונות

גונזלס. ייתכן כי בכל זאת יישאר בקבוצה (שי לוי)