תמונות

משה זינגר ושכטר. &"הכוח שהפועל נותנת לי הוא אין סופי&" (דרור עינב)